Sakrální prostory


Výroba mobiliářů kaplí a kostelů je velmi zajímavá práce. Dochází zde k propojení historie a současnoti. Každý kostel, či kaple má svoji atmosféru, kterou je třeba ctít a velmi citlivě doplnit novým prvkem. Při návrhu mobiliáře se často spolupracuje s architekty, památkáři, akademickými sochaři a pod. Dřevěné prvky bývají doplněny dalšími materiály - např. zlatem, skleněnými vitrážemi, kamenem, uměleckým kováním. Veřejnosti často nepřítupná bývá sakristie, jež skrývá zázemí pro konání bohoslužeb.

Rokycany Dejvice Loreta sakristie