Sakrální prostory - Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech


Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech je hlavní rokycanskou sakrální stavbou. Existence kostela je zmiňována již k roku 1110. Gotické opěrné pilíře najdeme v presbyteriu. Po požáru v r. 1788 byl kostel barokně přestavěn. Budova je trojlodní. Nádherný hlavní oltář je ze tří druhů mramoru v rokokovém slohu.

Cílem rekonstrukce presbytáře bylo zvýšení podlahy, výroba obětního stolu, ambonu a sedesu. Na zvýšenou podlahu byl položen červený zátěžový koberec. Část schodů byla ponechána v přírodní barvě. Při výrobě mobiliáře se kombinovaly dvě dřeviny - třešeň a dub.